Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. De zachte kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.

  • Hoe ziet die zachte kant eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
  • Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde job?
  • Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze floreren?
  • En kunnen we van te voren inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team of van een teamleider?

Wat nu als je van elke werknemer zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier deze maximaal presteert en welke norm deze daarbij hanteert? En hoe je daarmee tevreden werknemers krijgt, meer werk gedaan ziet worden en een stijgende lijn in de omzet ziet? Maar hoe pak je dat aan?


 Simon Sinek is een bekend inspirator over leiderschap en management. Hij vroeg zich af, waarom sommige mensen zo succesvol zijn en anderen juist niet?

Hij ontdekte  dat  achter succesvolle  mensen allemaal  dezelfde  manier  van  denken,  handelen  en  communiceren  ten  grondslag  ligt,  die  compleet  tegenovergesteld  is  van  hoe  de
meeste mensen denken, handelen en communiceren. Succesvolle mensen handelen vanuit de ‘Why’ in plaats vanuit de ‘How’.

Hij noemt dit inzicht ‘The Golden Circle’:

Onze 3D Analyse geeft snel en makkelijk betrouwbare informatie over motivatie (Why), talenten (How) en capaciteiten (What) van mensen.


3D Analyse

De 3D Analyse bestaat al 35 jaar en meet drie belangrijke aspecten: WAAROM iemand iets doet, HOE iemand vervolgens zijn taak oppakt en WAT iemand uiteindelijk communiceert.

Waarom

Met Professionele Drijfveren weet je waarom je op jouw manier omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in het werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Professionele drijfveren richten zich op ‘Loyaliteit’, ‘Rechtvaardigheid’, ‘Gelijkwaardigheid’ en ‘Persoonlijke Vrijheid’. Vier belangrijke invalshoeken waaruit je overtuigingen haalt over wat voor jou ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Hoe

Met de Teamrol Denkstijlen weet je hoe je het werk tegemoet treedt en welke teamrol je oppakt. Voeg je je eigen ideeën toe of voer je perfect uit wat je gevraagd wordt? Zie je al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien, of kijk je eerst naar alle kanten van de zaak voordat je een oplossing kiest?

Wat

Met DISC Gedragstijlen kom je te weten wat voor communicatie- en gedragsstijlen je hanteert èn krijg je handvatten hoe je optimaal met anderen kan communiceren en samenwerken. Hiermee ben je beter in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op, en we vertellen je graag meer. Bijvoorbeeld over onze 3D (Drijfveren, Denkstijlen en DISC) rapportage. Ook bieden we een Drijfveren en Denkstijlen rapportage, bedoeld voor als je al eerder een DISC Rapportage hebt gehad en nu een aanvulling wilt tot 3D (Drijfveren, Denkstijlen en DISC)

Gelijk een rapportage bestellen kan natuurlijk ook.