Erwin is een gedreven persoon die op een vriendelijke en open manier communiceert. In een nieuwe situatie observeert hij veelal eerst, om hiermee een goed beeld te vormen van zowel inhoud als proces. Erwins kracht is om vernieuwing of verandering in gang te zetten waarbij hij de mensen in beweging brengt en hierbij gemotiveerd houdt.

Zijn aanpak kenmerkt zich dat hij mensen in hun waarde laat in plaats van dat hij aan symptoombestrijding doet. Een probleem wordt eerst grondig geanalyseerd om vervolgens, samen met mensen, een passende oplossing te vinden.

Erwin heeft een financiële en control achtergrond. Hij weet managementinfo grondig te analyseren en scenario’s te maken voor beleids- en investeringsbeslissingen. Hij weet het effect van de verandering door te vertalen naar meet- en stuurbare resultaten, zowel op het gebied van medewerkers, klanten, operationele als financiële KPI’s. Resultaten worden snel en eenvoudig inzichtelijk, wat een extra impuls geeft aan de verandering.

Erwin heeft ruime ervaring met veranderingen in de banksector (Rabobank). Een sector die de afgelopen jaren volop in beweging is geweest om de klant (weer) centraal te stellen. Buiten het werk is hij maatschappelijk betrokken in het verenigingsleven.