Dit is de privacyverklaring van echt.company, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65577132 (hierna: ‘echt.company). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens echt.company mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de echt.company website bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Echt.company verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een evenement, een opleiding, of een andere activiteit dat echt.company organiseert;
 • ons contactformulier invult;
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • een reactie achterlaat op onze site;
 • een formulier invult voor enige echt.company – dienst of -informatieverstrekking.

Echt.company verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • bedrijf;
 • functie;
 • bankrekeningnummer

Echt.company kan deze gegevens gebruiken om:

 • verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Echt.company
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van Echt.company te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van Echt.company aan u in behandeling te nemen.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met echt.company per e-mail aan info@echt.company voor:

 • meer informatie over de wijze waarop echt.company persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die echt.company met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door echt.company.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Echt.company zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Echt.company zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Echt.company zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of echt.company daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.