Een baas die aanvalt en een medewerker die zich verdedigt; een leidinggevende die hard werkt en een team dat zich alles laat aanleunen; een collega die enthousiast tips geeft en een ontvanger die er niets van wil weten – zomaar drie situaties die frustrerend werken.

Die frustratie ontstaat doordat de communicatie tussen beide partijen niet effectief is en alleen maar energie vreet. Dat kan en moet anders. Om een uitweg te vinden, zal je eerste neiging vaak zijn om een andere inhoud te zoeken: je verzint andere agendapunten of probeert betere tips te bedenken. Maar als de communicatie zo star geworden is als in de voorbeelden hierboven heeft een andere inhoud geen zin. Dan kun je beter proberen om het niet effectieve interactiepatroon te doorbreken. De Roos van Leary helpt daarbij.

De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag ander gedrag oproept. Actie en reactie dus. Door middel van de Roos is inzichtelijk:

  • welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en
  • hoe gedrag effectief aan te passen is.

In de workshop gaan we met elkaar de Roos van Leary verkennen vanuit de eigen praktijksituaties. We onderzoeken vervelende patronen en hoe we deze zelf in stand houden. Door met elkaar in gesprek te gaan en te oefenen met de Roos wordt het eigen gedrag zichtbaar en mogelijke patronen daarin. De volgende stap is dan om het gedrag effectief aan te passen. De workshop duurt één dag.

Aan het eind van de dag zijn de deelnemers in staat om vervelende patronen te doorbreken die we zelf in stand houden.